Публикувно на

Основните видове игри за деца

Основните видове игри за деца

Децата играят различни видове игри, свързани с етапите им на развитие. Всички те са свързани с познавателните и социалните им умения. Съвременните разбирания за основните детски видове игри са резултат от работата на няколко различни учени и техните теории.

Сара Смилански е професор по психология, работила съвместно с Жан Пиаже. Тя разглежда т.нар. Когнитивни видове игра, те са 4 на брой и съответстват на етапите на развитие на децата. Също така, откривайки нов вид игра, детето не спира да играе по предходния начин, а тъкмо обратно – то ги включва заедно, така че да подкрепи новооткртия начин. Според теорията, тези видове игри за деца имат връзка с бъдещия успех на децата в училище.

Когнитивни видове игра:

  • Функционална игра – Тя започва от раждането с т.нар. сензорно-моторна активност и е най-характерна за децата до 2-годишна възраст. Те преминават от вродени към целенасочени дейности като протягане, достигане и хващане. Бебетата изследват и учат чрез тези физически действия. Когато едно бебе непрекъснато мята дадена играчка или плиска с вода в легена, то играе.
  • Въображаема/ролева игра – Ролевите игри заемат голяма част от играта на деца от 2 до 5 години. Пръчката става  меч или пушка – въображението се развива, задно с говорните способности. Децата развиват умението да говорят по време на игра, което пък има пряка връзка с научаването да четат и пишат. Колкото повече играят и използват езика за реална комуникация с връстници, толкова по-умели стават.
  • Конструктивна игра- Конструктивната игра включва използването на уменията и въображението си за създаване на постройки от различни елементи. С този тип игра децата, се учат на сътрудничество, решаване на задачи и креативност. Използват се кубчета, конструктори или различни материали (пясък, пластелин, боя) – в организиран, целенасочен начин да се направи нещо.
  • Игри с условия/правила – Игрите с правила позволяват на децата да разберат идеята за правилата, да ги приемат и да играят по правилата. Такива са някои физически игри като например скачане на въже, народна топка, спортните игри (баскетбол, футбол), както и настолните игри (не се сърди човече, шах).

Милдред Партен е американски социолог, популярна със своята теория, с която класифицира 6 на брой Социални видове игра. Тези видове игри за деца в предучилищна възраст, характеризират способността на децата да се социализират.

Социални видове игри:

  • Ненасочена игра – Партен я определя като дете, което не се занимава с нищо, тази игра започва от раждането. Това са още онези движения, които бебетата правят без ясна цел. Бебето се движи и мисли свободно. Това всъщност е началото на играта.
  • Индивидуална игра – Този етап, е характерен предимно за децата до 3-годишна възраст, когато те играят самостоятелно. Играейки те не забелязват други деца, които седят или играят наблизо. Всички възрастови групи могат и се нуждаят от време за самостоятелна игра. Отношенията ни с околните, изискват преди това да сме наясно със себе си. Насърчаването на това поведение, ще позволи на детето да прави собствени открития по-нататък в живота.
  • Наблюдаваща игра – Представлява времето, когато детето наблюдава играта на други деца, докато всъщност не си играе. Това е първата стъпка на вашето бебе, за да се научи да играе съвместно с други деца. Процесът включва наблюдение от детето и на възрастните и тяхната игра. Наблюдаващата игра се случва най-често при малкото дете, но може да се случи на всяка възраст. Например, когато детето се срамува или се колебае да се присъедини.
  • Паралелна игра – Децата са наясно с другите около тях и могат да имитират действията им, като играят с подобна играчка. Паралелната игра е последният етап, преди детето да започнат да играят заедно. За него са подходящи нечупливи играчки, които могат да се споделя, тъй като той често е изпълнен със спорове за играчки.
  • Асоциативна игра – На около 3-4 години децата се интересуват повече от другите деца, отколкото от играчките. Това е началото на осъзнаването как да се разбираме с околните. По време на асоциативната игра децата в групата имат сходни цели, като например изграждане на кула от кубчета, но все още не се организират за постигането им.
  • Социална игра – Децата се социализират  около 3-4 годишна възраст. Те споделят играчки и могат да следват установени правила. Играят на магазин и се разбират кой в каква роля ще бъде, могат да работят заедно, за да изградят нещо. Това е последният от разлине видове игри за деца. Играта е времето, в което детето учи и практикува социални умения като сътрудничество, гъвкавост, редуване и решаване на проблеми. Дете, което може да участва в кооперативна игра, може да се справи в класната стая. Взаимодействието и общуването определят социалния успех през целия живот.

Ролята на възрастните

Децата се нуждаят от време, за да развият своите игрови умения. Ние като родители трябва да им предоставим подходящи предмети, играчки и материали. Уверете се, че предоставяте възможности на закрито и на открито за игра, тъй като те обичат да играят с други деца и възрастни.

Източници:
wikipedia.org
Smilansky, S. (1968) The effects of sociodramatic play on disadvantaged preschool children. New York, NY: John Wiley & Sons.
Parten, M.B. (1932) Social participation among preschool children. Journal of Abnormal Psychology, 27, 243-269; Parten, M.B. (1933) Social play among preschool children. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 136-147.