Издателство Фют

Издателство „Фют” е сред водещите български издателства. Специализирано е в издаването на книги за деца и работи във всички жанрове и възрастови сегменти на детското книгоиздаване.

Повече от 20 години книгите на издателството са обичани от децата, ценени от родители, педагози и специалисти. И това се случва с ясното осъзнаване за носената отговорност - защото детската книга е фактор в личностното изграждане на бъдещия читател и гражданин.

Основни принципи в работата на издателството са:

  • При създаването на всяка книга се ръководи от ясна психологическа представа за детето – възрастови особености, възприятия, психологически потребности, и се стреми книгата да е многофункционална и максимално полезна за цялостното развитие на детето.
  • Разбирането, че опитът и познанието могат да вървят ръка за ръка със забавлението и затова издадените книги носят познание чрез забавни и игрови елементи. Така се изгражда положително отношение у децата към ученето и четенето.
  • Книгите, които издават, дават на детето не само знания, но и ценности, стимулират самостоятелното мислене, въображение и активност. Това допринася за личностното развитие на децата и израстването им като самостоятелни, мислещи, отговорни граждани.
  • Стремеж книгите да са написани на ясен и достъпен език, текстовете да са добре преведени и редактирани, илюстрациите и оформлението да отговарят на високи художествени критерии, полиграфическото качество да е високо.

Показване на 1–16 от 136 резултата

Показване на 1–16 от 136 резултата